Xeroflor Blauw - Groene water retentie vegetatiedaken

Waterberging voor regenbuien van plus 50 mm

xeroflor-blauw-groene-water-retentie-vegetatiedaksysteem-2

Xeroflor blauw-groen retentie vegetatiedak

Het blauw-groen retentie vegetatiedak van Xeroflor is een bijzonder systeem. In tegenstelling tot alle andere vegetatiedaken heeft de onderliggende dakbedekking geen afschot. De afvoeren zijn voorzien van een Xeroflor doorstroombegrenzer waardoor een stortbui van meer dan 50 mm eenvoudig op het dak wordt opgeslagen. Daarna stroomt het gedozeerd in 83 uur af conform de eisen van het waterschap. Hierdoor wordt het Xeroflor retentiedak door het waterschap als onbebouwd gezien en is dus vergunningsvrij.

Boven de waterbuffer wordt het vegetatiepaket aangebracht met een substraatlaag en een mos-sedum-kruiden vegetatiemat. Om de biodiversiteit te verhogen kan er variatie worden aangebracht in de substraatlaagdikte. Hierdoor zal er een duidelijk verschil in de begroeiing ontstaan

De vegetatie bestaat uit grassen, kruiden en sedums. Afhankelijk van de bezonning, windbelasting en hellingshoek van het dak zal de vegetatie zich ontwikkelen naar meer sedums of meer kruiden en grassen. Onder de vegetatiemat wordt een drainerende substraatlaag aangebracht waardoor een hoge waterberging en goede waterafvoer gegarandeerd is naar de waterberging.

Kenmerken

  • lichte opbouw
  • vegetatie: Grassen, kruiden, sedums en mossen
  • verteerbare drager in de vegetatiemat
  • duurzaam door gebruik van natuurlijke materialen
  • windbestendige opbouw
  • zeer hoge waterberging > 75 l/m2
  • brandwerend
  • lage onderhoudskosten

 

Technische informatie

gewicht(1) 170-240 kg/m2 0f 1,70 - 2,40 KN/m2
systeem hoogte 120 mm
vegetatiemat type XF318
substraat(2) Xero Terr extensief substraat XF200E
substraat laagdikte 50 - 100 mm
substraat dikte 50 mm vegetatie sedums, mossen, kruiden en grassen
substraat dikte 100 mm vegetatie grassen, kruiden en sedums
beschermvlies Xerocare XF1500
waterretentie 100%
afvoercoëfficiënt c = 0,1
waterbuffering > 75 l/m2
brandwerendheid volgens DIN 4102
windbestendigheid volgens DIN 1055

1) Gewicht bij Wkmax. Dit is het gewicht bij maximale waterverzadiging.
2) Conform volgens FLL modeltest.

DOWNLOAD

  • Bestekstekst of detail tekening verzorgen wij op maat door een van onze adviseurs bel of mail

Informatie aanvragen

Vraag vrijblijvend informatie aan over Mostert De Winter

Adresgegevens
Mostert De Winter bv

Hoofdkantoor
Westbroek 49B
4822 ZX  Breda
+31 184 676 840
info@mostertdewinter.nl

steunpunten en depots

- Schelluinen
- Ophemert
- Duiven

werkgebied

- Nederland
- Belgie