groene gevels

Modulogreen gevelbegroeiing Cradle to Cradle

groene gevel

Modulogreen

Een van de innovaties die Mostert De Winter op de markt heeft gebracht betreft het niet grondgebonden Modulogreen groene gevelsysteem dat volledig als buitengevel toegepast kan worden.

Duurzaamheid

Dit C2C gecertificeerd Modulogreen® gevelsysteem kan met een minimale aanpassing aan de gevelconstructie
worden toegepast. Het Modulogreen® Gevelpaneel-systeem is uitstekend geschikt voor toepassing in het Nederlandse klimaat. Het heeft een beperkt watergebruik en dankzij het 'open module systeem' is een teveel aan water nooit een probleem. Ook extreme koude veroorzaakt geen schade. Modulogreen® maakt geen gebruik van
kwetsbare doek- en vliesconstructies of cassettesystemen gevuld met minerale wol of schuim.

Modulogreen® is een van de oudste groene gevelsystemen in Europa dat succesvol wordt toegepast.

groene wanden

Minkema College met een luchtzuiverende Living Wall. Hieronder meer informatie over de Living Wall.

Modulogreen Mostert De Winter

Modulogreen is het resultaat van internationale samenwerking met partners die jarenlang actief zijn op het gebied van groene gevels ook wel Living Walls genoemd.

Met de toenemende vraag naar duurzaam en circulair bouwen is "de verticale tuin" (het Modulogreen gevelsysteem) herontwikkeld tot een circulair en Cradle to Cradle gecertificeerd groen gevelsysteem.
Lees verder>

groen gevelsysteem

ASR Hoofdkantoor met een Modulogreen luchtzuiverende groengevel.
Lees verder>

Luchtkwaliteit en VOS / VOC

Luchtkwaliteit in gebouwen wordt beoordeeld op drie variabelen; temperatuur, vocht en CO2. Steeds meer wordt onderkend dat Vluchtige Organische Stoffen (VOS of VOC - Volatile Organic Compounds) zoals rook, kookgeuren en stoffen van buiten ook invloed hebben op de luchtkwaliteit. VOS kan bovendien afkomstig zijn van bouwmaterialen, meubilair en diverse apparaten. De binnenlucht die we dagelijks inademen heeft een overweldigende invloed op het menselijk functioneren. Het is vastgesteld dat VOS schadelijk zijn voor de gezondheid, het comfort en het welzijn van de aanwezigen.

Het antwoord om deze problemen te bestrijden zijn onze Modulogreen Indoor Living Walls systemen. Planten zijn in staat deze schadelijke stoffen op te nemen en af te breken. Laat u nader informeren door onze experts.

Indoor Living Walls

Informatie aanvragen

Vraag vrijblijvend informatie aan over Mostert De Winter

Adresgegevens
Mostert De Winter bv

Hoofdkantoor
Westbroek 49B
4822 ZX  Breda
+31 184 676 840
info@mostertdewinter.nl

steunpunten en depots

- Schelluinen
- Ophemert
- Duiven

werkgebied

- Nederland
- Belgie