Modulogreen & Cradle to Cradle

Positieve benadering van duurzaamheid

Het concept 'afval is voedsel' vormt de kern van Cradle to Cradle (C2C), de filosofie van de grondleggers Michael Braungart en William McDonough. Alle gebruikte materialen kunnen na hun leven in het ene product, nuttig worden ingezet in een ander product.

Hierbij zou geen kwaliteitsverlies mogen optreden en alle restproducten moeten hergebruikt kunnen worden of milieuneutraal zijn. De spiraal van uitputting van natuurlijke voorraden, van verspilling en vervuiling wordt zo doorbroken.

Cradle to Cradle® is een positieve benadering van duurzaamheid waarbij producten zodanig milieuvriendelijk worden gemaakt dat ze onbeperkt kunnen worden hergebruikt. Voor het behalen van een certificaat moet worden voldaan aan strenge eisen op het gebied van materiaalzuiverheid en -herbruikbaarheid, het gebruik van duurzame energie, watermanagement en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

In samenwerking met Tebodin Nederlands bv heeft Modulogreen haar systemen volledig doorgelicht en doorontwikkeld waarna het Zilver certificaat is toegekend aan het systeem.

 

Informatie aanvragen

Vraag vrijblijvend informatie aan over Mostert De Winter

Adresgegevens
Mostert De Winter bv

Hoofdkantoor
Westbroek 49B
4822 ZX  Breda
+31 184 676 840
info@mostertdewinter.nl

steunpunten en depots

- Schelluinen
- Ophemert
- Duiven

werkgebied

- Nederland
- Belgie