Xeroflor vegetatiedaken

Basis voor professionele vegetatiedaken

Xeroflor mos sedum

De uitvinders

Xeroflor is de uitvinder van de voorgekweekte vegetatiemat. Hierbij wordt de vegetatie in het totale systeem afgestemd op de specifieke omstandigheden. Resultaat is een extensieve ecologisch biodiverse stabiele plantengemeenschap met een zo laag mogelijk onderhoudsniveau. De begroeiing past zich aan de specifieke omstandigheden op het dak aan zoals wind, zon en schaduw. Afhankelijk van deze externe omstandigheden zal de vegetatie van dag tot dag en van seizoen tot seizoen een gevarieerd beeld geven.

Vegetatietypen

Bij extensieve vegetatiedak systemen bepaald de totale doorwortelbare opbouw van het systeem de maximale hoogte van de vegetatie en het type vegetatie. Over het algemeen kan worden gesteld hoe hoger het systeem, hoe hoger de vegetatie en uiteraard hoe zwaarder het systeem.

voorgekweekte vegetatiemat

biodiverse plantengemeenschap

vegetatiedak

Mos-sedum

Mos-Sedumvegetatie wordt gekenmerkt door de grote dynamiek van de kleur van het sedumblad. Gedurende het jaar varieert de kleur van groen tot rood en vice versa terwijl de bloei tot uiting komt in onder andere gele en witte tinten. In de periode november tot maart komen de mossen terwijl in de rest van het jaar de sedums het beeld bepalen. Mos is een zeer nuttige plant voor het milieu. Het vangt fijnstof af en legt dit ook vast. In het voorjaar kunnen de vogels het mos als nest materiaal gebruiken. Het meest toegepaste Mos-Sedumsysteem is de Mos-Sedumcombimat. Deze heeft als unieke eigenschap de combinatie van blijvende oprolbaarheid en hoge waterbuffering met een zeer geringe opbouwhoogte van 40 mm bij een gewicht van 40 kg/m2, volledig verzadigd met water.

Mos-sedum-kruiden

Het Mos-Sedum-Kruiden vegetatiedak heeft een iets ruiger beeld dan het Mos-Sedum-systeem.
De vegetatie wordt gevormd door sedums en kruiden, aangevuld met grassen en mossen. Onder de vegetatiemat wordt een aanvullende substraatlaag aangebracht die afhankelijk van het gewenste beeld en gebruik, 30 tot 60 mm. kan zijn. Hoe hoger de substraatlaag hoe meer het evenwicht van voornamelijk sedums zal verschuiven naar kruiden en grassen. Het systeem met een daklast van 60 tot 90 kg/m2 kan worden uitgevoerd als een lichtgewicht systeem of een ballastsysteem. De opbouwhoogte varieert, afhankelijk van subastraatlaag en drainagesysteem, tussen de 50 en 85 mm. Wij informeren u graag ten aanzien van de juiste opbouw om te komen tot het gewenste beeld binnen uw randvoorwaarden.

 

Gras-kruiden

Bij dit vegetatiedak lijken de grassen het totale oppervlak te bedekken. In werkelijkheid is het aandeel van kruiden, sedums en mossen zo’n 60%. Het wat ruigere beeld wordt gedomineerd door de grassen welke in een droge periode geel kunnen kleuren net zoals met gras in het park of in de berm kan gebeuren. Dit is een natuurlijke reactie die geen schade aan het systeem geeft. We adviseren de grassen 1 maal per jaar in het najaar af te maaien.

Om de  grassen voldoende mogelijkheden te bieden voor een goede ontwikkeling, wordt een extra substraatlaag van 6 tot 8 cm onder de 2 cm dikke vegetatiemat aangebracht. Inclusief drainagelaag wordt de totale opbouwhoogte dan 9 tot 11 cm. De daklast bedraagt 115 tot 147 kg/m2.

Projectgebonden advies

Afhankelijk van het project kunnen wij de systemen aanpassen om het gewenste beeld te bereiken binnen de gestelde randvoorwaarden.De keuze van het type vegetatiemat, de substraat samenstelling, substraat laagdikte en type drainagemat c.q. waterregulerend vlies vormen samen het totaal beeld. Wij hebben de kennis en ervaring hoe deze lagen aan te passen om te komen tot het gewenste beeld in onze klimaatzone. Lees meer bij Xeroflor vegetatiedaken / dakbegroeiingsystemen

 

Informatie aanvragen

Vraag vrijblijvend informatie aan over Mostert De Winter

Adresgegevens
Mostert De Winter bv

Hoofdkantoor
Westbroek 49B
4822 ZX  Breda
+31 184 676 840
info@mostertdewinter.nl

steunpunten en depots

- Schelluinen
- Ophemert
- Duiven

werkgebied

- Nederland
- Belgie