Garantie

10 jaar garantie met het Xeroflor Garantplan

Op de Xeroflor vegetatiedaksystemen wordt 10 jaar Xeroflor Garantplan garantie verstrekt vanaf het moment van oplevering wanneer er voor het betreffende vegetatiedak een onderhoudsovereenkomst is gesloten met Mostert De Winter bv gedurende de zelfde periode.

 

De volgende onderhoudswerkzaamheden dienen jaarlijks te worden verricht bij de Xeroflor extensieve dakbegroeiingsystemen / vegetatiedaken.

 

 • Bemesten met Xerocote langwerkende meststof, (20 gram/m2)
 • Verwijderen ongewenste vegetatie
 • Schoonmaken van grindstroken en goten
 • Controle van hemelwaterafvoeren en of controleschachten
 • Verwijderen van afval
 • Bijzaaien of afsprossen van kale plekken
 • Digitale rapportage conform Xeroflor onderhoudscheck list

 

Het Xeroflor Garantplan garantie geldt niet bij:

 

 • Schade tengevolge van oneigenlijk gebruik van het dak
 • Schade door derden
 • Schade tengevolge van werkzaamheden door derden
 • Schade door onvoldoende afschot, schaduw, zaden van buitenaf en plagen & ongedierte
 • Schade door stilstaand water, te lange afstroomlengtes
 • Schade ten gevolge van mechanische beschadigingen, natuurgeweld zoals aardbevingen, storm en blikseminslag of enige van buiten komende oorzaak. Onder storm wordt verstaan: een weersgesteldheid waarbij een hogere windsnelheid wordt behaald dan 20.8 meter per seconde (windkracht 9 of meer op de schaal van Beaufort).

 

Wilt u een onderhoudsaanbieding ontvangen voor uw vegetatiedak of daktuin bel of mail ons.

 

Informatie aanvragen

Vraag vrijblijvend informatie aan over Mostert De Winter

Adresgegevens
Mostert De Winter bv

Hoofdkantoor
Westbroek 49B
4822 ZX  Breda
+31 184 676 840
info@mostertdewinter.nl

steunpunten en depots

- Schelluinen
- Ophemert
- Duiven

werkgebied

- Nederland
- Belgie