Artesis Hogeschool Antwerpen, Campus Spoor Noord

Bijzondere daktuinen over diverse niveau's

artesis-hogeschool-xeroflor-daktuinen-01
artesis-hogeschool-xeroflor-daktuinen-02
artesis-hogeschool-xeroflor-daktuinen-03
artesis-hogeschool-xeroflor-daktuinen-04
artesis-hogeschool-xeroflor-daktuinen-05
artesis-hogeschool-xeroflor-daktuinen-06


In opdracht van de Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen, is de nieuwe hogeschool campus gerealiseerd. Campus Spoor Noord huisvest diverse opleidingen, zoals verpleegkunde, lerarenopleiding, en een informatica-opleiding. De departementen Gezondheid en Welzijn, Onderwijs en Training, en Wetenschap en Techniek vinden hier hun nieuwe thuis. Het gebouw is voorzien voor 3500 leerlingen en werd extra uitgerust met een cafetaria, bibliotheek, parking voor professoren, en facilitaire diensten voor de gehele schoolgemeenschap.

Het gebouw is volledig gebouwd rond een groene patio welke begint op niveau -1 met een spiegelvijver. Deze spiegelvijver zorgt er voor dat het daglicht ook de lokalen onder maaiveld niveau bereikt. Via diverse elementen lopen de daktuinen welke dienst doen als verblijfsruimte voor het personeel en de studenten naar de vijfde verdieping. Zo is er op alle niveau’s zicht op groen en loopt het beeld van de groene kern van het gebouw en de naastliggende parkhelling van Park Spoor Noord als vanzelf in elkaar over.

Mostert De Winter heeft dit project uitgevoerd op basis van DB (Design & Build) in nauwe samenwerking met de aannemer, architect en opdrachtgever. De leveringsomvang omvat: de spiegelvijver met automatisch filtersysteem, staalconstructie met klimplanten, gevelbegroeiing, betonnen en stalen keerwanden, trappartijen, de daktuin afwerkingen met tegels op verstelbare tegeldragers, kunstgras en volwassen bomen met volautomatisch watergeefsysteem, grasdaken en sedumdaken over de diverse verdiepingen.  

Locatie: Noorderplaats / Ellermanstraat 2000 Antwerpen
Opdrachtgever: Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Architect: Poponcini & Lootens ir. architecten bvba i.s.m. Jaspers-Eyers Architects bvba
Aannemer: bouwcombinatie Interbuild nv / Willemen nv
 

Informatie aanvragen

Vraag vrijblijvend informatie aan over Mostert De Winter

Adresgegevens
Mostert De Winter bv

Hoofdkantoor
Westbroek 49B
4822 ZX  Breda
+31 184 676 840
info@mostertdewinter.nl

steunpunten en depots

- Schelluinen
- Ophemert
- Duiven

werkgebied

- Nederland
- Belgie